Články

In memorial

2011-03-13 Přečteno: 1 945x

Dne 7. března ve věku 83 let v Olomouci po mnohých zdravotních komplikacích zemřel náš významný fotograf aktů, prostých krajinářských záběrů a též výborný vysokoškolský profesor a pedagog, Miloslav Stibor.

Miloslav Stibor, seznamte se

Miloslav Stibor se narodil 11. července 1927 v Olomouci. Za první republiky žil na Slovensku. Vyrůstal v rodině vysokého důstojníka československé armády, který sloužil u československých legií v Rusku. Vystudoval katedru FF Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 1951. Od vysokoškolských studií soustavně fotografuje - začínal s reportážemi, později zátiší a portréty.

Pedagog

V letech 1952-1960 vyučoval deskriptivní geometrii na olomouckém gymnáziu. V roce 1960 v Olomouci prosadil myšlenku založení Lidové školy umění, kterou vedl až do roku 1987.

Jeho učebnice fotografie pro LŠU patřila rokem 1989 mezi základní zdroje informací pro začínající autory.

1979 až 1990 působil na Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů.

Od roku 1990 přednášel na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, zde vyučoval předměty - fotografie plastiky a architektury, Akt a základní principy osvětlování a to až do roku 2007.

Fotograf

Původně ovlivněn civilismem, ke konci 50. let přesunul svůj zájem k lidskému tělu. Těžiště jeho tvorby leží v  60. a 70. letech 20. století, kdy vytvořil řadu převratných fotografických aktů. V letech 1968-69 zrealizoval cyklus 15 fotografií, který reagoval na skandální román Henryho Millera Obratník raka - prosakuje éros, od cudných záběrů, kdy nejerotičtější linie skrýval stín, se posouvá k daleko hmatatelnějšímu a živočišnějšímu znázornění ženského těla.

Od 70. let se věnoval lyrickým aktům volně isnpirovaným antickou mytologií.

Od 80. let se na jeho fotografiích objevují i mužské akty.

Poslední sbohem

Rozloučení s držitelem prestižního ocenění MFIAP, jež uděluje Mezinárodní federace umělecké fotografie, proběhne 14. března ve 14 hodin v olomouckém krematoriu.

Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie


Články